TETRAEVANGHELUL SFÂNTULUI CUVIOS NICODIM DE LA TISMANA.

270.00lei

CALIGRAFIAT ȘI MINIAT LA MĂNĂSTIREA PRISLOP ÎN ANII 1404-1405. Ediție anastatică, precedată de o parte introductivă bilingvă, în română și engleză, având în prim plan un studiu istoric și evaluarea fizico-chimică a materialelor care compun cartea de cult.
Categorie:
CALIGRAFIAT ȘI MINIAT LA MĂNĂSTIREA PRISLOP ÎN ANII 1404-1405. Ediție anastatică, precedată de o parte introductivă bilingvă, în română și engleză, având în prim plan un studiu istoric și evaluarea fizico-chimică a materialelor care compun cartea de cult.

n anul de grație 2018, la o distanță de 613 ani de la data finalizării manuscrisului de tip Tetraevanghel copiat de sfântul Nicodim de la Tismana, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) editează, sub forma unui volum anastatic, bibliofil, conținând o amplă parte introductivă de specialitate, cel mai vechi manuscris slavon din colecția MNIR, și totodată din România, caligrafiat și miniat la mănăstirea Prislop, în anii pribegiei cuviosului, ultimii ai vieții sale.

Ediția anastatică cuprinde o complexă parte introductivă de specialitate, referitoare la istoricul manuscrisului și la evaluarea fizico-chimică a materialelor care compun cartea de cult. Ne-am dorim să scoatem în evidență o anume caracteristică a cercetării pluridisciplinare care se desfășoară în secțiile muzeului, respectiv Secția Istorie și Secția de Investigații Fizico-Chimice și Biologice. Tetraevanghelul cuviosului Nicodim este o adevărată capodoperă a culturii medievale românești, acordându-i-se astfel un loc special în procesul de conservare și valorificare științifică a unui bun cultural național, moștenit de la înaintașii noștri și pregătit pentru generațiile viitoare, iubitoare de cultura veche și doritoare să aprofundeze noțiuni de istorie și informații concrete despre o parte a activităților muzeale.

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri este un act de solidaritate națională, obligându-ne la o cât mai bună performare, iar Muzeul Național de Istorie a României are datoria morală de a edita, pentru toți românii, un monument de cultură veche, o pagină frumoasă de istorie, oglindind cu adevărat dezvoltarea culturii în epoca Marelui Voievod Mircea cel Bătrân.

Tipărirea cărții a fost posibilă datorită efortului comun al specialiștilor din cadrul MNIR, cât și al cercetătorilor și colaboratorilor de la Institutul de istorie „N. Iorga” al Academiei Române, de la Institutul de Cercetare Pielărie și Încălțăminte, de la Universitatea Tehnică de Construcții București și, nu în ultimul rând, cu sprijinul Muzeului Național de Artă al României.

Prezentarea colectivului științific:

Gheorghe Lazăr (cercetător științific I/Institutul de istorie „N. Iorga” al Academiei Române, București/doctor în istorie), Ginel Lazăr (cercetător științific III/MNIR/doctor în istorie), Cristina Carșote (cercetător științific III/MNIR/doctor în chimie), Zizi Ileana Baltă (cercetător științific III/MNIR/drd), Elena Badea (cercetător științific I/ Institutul de Cercetare Pielărie și Încălțăminte/ doctor în chimie), Lucreția Miu (cercetător științific I/ Institutul de Cercetare Pielărie și Încălțăminte/ doctor în chimie), Emanuela Cernea (șef birou/Muzeul Național de Artă al României/doctor în istoria artei), Raluca Ghențulescu (Conferențiar universitar/ Universitatea Tehnică de Construcții București/ dr. în filologie), Alexandra Mărășoiu (documentarist/MNIR).

MNIR mulțumește și pe această cale Editurii Magic Print din Onești pentru buna colaborare privind editarea și tipărirea Tetraevanghelului sfântului cuvios Nicodim de la Tismana.    

Informații suplimentare

Greutate 4 kg
An

2018

Nr. de pagini

640