Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții (I)

106.00lei

Categorie:

Meșteșug și prestigiu: depozitele hallstattiene de obiecte din bronz și fier de la Tărtăria. Documentarea unei colecții (I)

(editori: Corina Borș, Roxana Rădvan)

 

 

Volumul de față, în format bilingv, conținând 190 de pagini și o amplă ilustrație color, include un prim lot de obiecte restaurate (97 de piese din bronz și fier) din componența celor două depozite din perioada mijlocie a primei epoci a fierului (perioada culturii Basarabi / Hallstatt mijlociu) descoperite în anul 2012, prin cercetări arheologice preventive în cadrul sitului arheologic Tărtăria – Podu Tărtăriei vest. În cuprinsul său sunt prezentate date generale despre situl arheologic, contextul specific al descoperirii, dar și informații de sinteză cu privire la investigațiile pluridisciplinare realizate cu privire la unele dintre aceste obiecte în cadrul unui proiect de cercetare cu finanțare UEFISCDI, derulat în parteneriat de Institutul Național de Optoelectronică – INOE 2000 și Muzeul Național de Istorie a României, între anii 2014–2017. De asemenea, sunt prezentate detaliat cele 97 de bunuri arheologice. Cele două depozite de obiecte din bronz și fier Tărtăria I și Tărtăria II sunt descoperiri deosebite, atât prin contextul depunerii lor, dar și prin structura lor (diversitate tipologică – arme, unelte, podoabe și piese de harnașament, dar și număr de obiecte – cel mai probabil peste 450 în total, o parte fiind încă în curs de restaurare). Restaurarea, investigarea și cercetarea acestora au oferit noi date preliminare pentru aprofundarea cunoașterii și redefinirea seriei de depozite „Bâlvănești – Vinț”, orizont de depuneri ce încheie acest fenoment caracteristic al epocii metalelor, un moment situat – cel mai probabil – în perioada sec. IX – VIII/VII (?) a. Chr. Acest catalog de colecție, tipărit în condiții grafice deosebite, propune o perspectivă nouă pentru documentarea unor astfel de descoperiri arheologice și abordarea unei asemenea colecții muzeale, o primă etapă necesară de analiză și studiu în pregătirea publicării monografice ulterioare.

 

***

 

Craft and prestige: the Hallstatt period hoards of bronze and iron objects from Tărtăria. Documenting a collection (I)

(editors: Corina Borș, Roxana Rădvan)

 

This volume, in bilingual format of 190 pages and with an extensive colour illustration, includes a first lot of restored objects (97 artefacts of bronze and iron) from the two hoards of the Middle Hallstatt period (middle period of the First Iron Age / the period of the Basarabi culture) discovered in 2012, by preventive archaeological excavations, on the site Tărtăria – Podu Tărtăriei vest. There are presented general data about the archaeological site, the specific context of the discovery, as well as a series of synthesis information about the multidisciplinary investigations made in regard to certain objects of these hoards, in the framework of a research project financed by UEFISCDI, and undertaken in partnership by INOE 2000 – The National Institute for Optoelectronics and the National History Museum of Romania, in 2014–2017. Also, are included detailed presentations of the 97 archaeological objects. The two hoards of bronze and iron objects named Tărtăria I and Tărtăria II are significant discoveries, both by the context of their deposition and their structure (typological diversity – weapons, tools, adornments and harness objects, as well by number – most probably more than 450 in total, some being still under restoration). The restoration, investigation and research of these archaeological objects provided new preliminary data for a much thorough knowledge and reconsideration about the “Bâlvănești – Vinț” series of deposits, a horizon of hoards which ends this characteristic phenomenon of the metals age – most probably – during the 9th to the 8th/7th c. BC. This collection catalogue, printed in very good graphic conditions, aims a new perspective in documenting such archaeological discoveries and organising a museum collection of this kind, a first necessary phase of analysis and study for preparing the future monographic publication.

Informații suplimentare

Greutate 1 kg
An

2019

Nr. de pagini

190