Haina îl face pe om. Șase secole de istorie vestimentară – veșminte, costume, uniforme, accesorii, Ediția a III-a, revizuită și adăugită

30.00lei

Categorie:

Catalogul, ajuns la ediția a III-a, revizuită și adăugită, conține o nouă grafică și mai multe fotografii ale obiectelor de patrimoniu din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeului Bucovinei, Suceava, și Complexului Muzeal Național „Curtea Domnească”, Târgoviște, vine să suplinească, fie și parțial, problema accesului publicului la minunatele vestigii ale artei vestimentare și încearcă să răspundă interesului tot mai larg pentru cunoașterea unui aspect esențial al vieții cotidiene din trecut. Prin intermediul a peste 150 de veșminte laice și ecleziastice, de uniforme militare și ale altor corpuri ale funcționarilor publici (diplomați, magistrați, angajații poștei), precum și a unor accesorii vestimentare, lucrarea ne deschide o fereastră spre lumea fascinantă a veșmintelor utilizate în spațiul românesc medieval și modern al secolelor XV-XX, prezentându-ne câteva piese de mare valoare artistică și patrimonială din zestrea acestor instituții. Alături de piese „anonime” sunt prezentate obiecte care au aparținut unor principi medievali sau moderni (Alexandru cel Bun, Mihail Sturdza, Alexandru Ioan Cuza), regilor și reginelor României (Carol I, Elisabeta, Ferdinand I, Maria, Carol al II-lea), unor oameni politici, conducători militari, diplomați, oameni de cultură care au jucat un rol esențial în istoria țării.

Textul catalogului, bogat ilustrat cu fotografii realizate de domnul ing. Marius Amarie, este completat de cinci studii științifice datorate domnului dr. Adrian-Silvan Ionescu, doamnei dr. Cristina Anton-Manea, domnului Șerban Constantinescu, precum și doamnelor Dorina Tomescu și Raluca Velicu. Ele conțin date esențiale despre evoluția artei vestimentare în spațiul românesc din secolul al XV-lea până în prima jumătate a secolului al XX-lea. Catalogul cuprinde și o bogată ilustrație suplimentară bazată în special pe gravuri, tablouri și fotografii de epocă provenite, în majoritatea cazurilor, din colecția Muzeului Național de Istorie a României, ilustrație care facilitează mai buna înțelegere a funcționalității în epocă a pieselor expuse.

Informații suplimentare

An

2021

Greutate

1

Nr. de pagini

159