REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

De 13/06/2018Anunturi

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de economist gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie

 

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

BUNESCU DANIELA Economist gr.I Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

ADMIS

 

2 POPA ANA-MARIA Economist gr.I Comp. Financiar-Contabil și Casierie ADMIS
3 SCARLAT CĂTĂLIN-VALENTIN Economist gr.I Comp. Financiar-Contabil și Casierie ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 14.06.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 13.06.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

 

***

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de muzeograf gradul II în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic

 

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

DRAGNEA MIHAI Muzeograf  gr. II Muzeul Național Filatelic  

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 14.06.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 13.06.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

 

***

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de supraveghetor muzeu în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

 

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

ARTENI CORNELIU Supraveghetor muzeu  

Patrimoniu

 

ADMIS

 

2 CRIȘAN DAN-SIMION Supraveghetor muzeu  

Patrimoniu

ADMIS
3 DIACONU FLORENTINA-ANDREEA Supraveghetor muzeu  

Patrimoniu

ADMIS
4 MASGRAS ALEXANDRA Supraveghetor muzeu  

Patrimoniu

ADMIS
5 STOICA CLAUDIU-FLORIN Supraveghetor muzeu  

Patrimoniu

ADMIS
6 ȘTEFĂNESCU ROXANA-MARIA Supraveghetor muzeu  

Patrimoniu

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 14.06.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 13.06.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România