Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de economist gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie

De 04/08/2017Anunturi

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de economist gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie

            Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Postul vacant pentru care candidează

Secţia

 

Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului

1

BĂNESCU DANA-CRISTINA

Economist gr.I

Comp. Financiar-Contabil și Casierie

ADMIS

            Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 07.08.2017, ora 11,00.

            Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 04.08.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea Anunțuri).

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România