Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de curator debutant în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic

De 05/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art. 19 al.(2) și al art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

BONCIU ANA-MARIA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic  

ADMIS

 

2 COSTEA ALEXANDRA-ELENA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ADMIS
3 CRIȘAN DAN-SIMION CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ADMIS
4 DUMITRESCU NICOLAE CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ADMIS
5 IOJĂ ERICA-VALENTINA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ADMIS
6 STAN-ȚURCANU MARIA-NICOLETA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ADMIS
7 TURIANU TIBERIU-VIOREL CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ADMIS
8 VARTIC EMILIA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic RESPINS Nu face dovada studiilor de specialitate solicitate

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 06.12.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 05.12.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri).

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs.

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România