Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de contabil treapta IA, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil și Casierie

De 26/10/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
1 BĂNCIULESCU  ANTOANELLA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie  

RESPINS

Nu îndeplinește condiția vechimii în specialitatea funcției.
2 BRAȘOVEANU ZOICA CLAUDIA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie  

ADMIS

 

 

3 CRISTEA DANIELA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie  

ADMIS

4 DRAGOMIRESCU SOFIA – MIHAELA Contabil treapta IA  

Compartimentul Financiar Contabil și Casierie

 

RESPINS

Nu îndeplinește condiția studiilor de specialitate și a vechimii în specialitatea funcției.
5 JIMAN EUGENIA – NARCIS Contabil treapta IA  

Compartimentul Financiar Contabil și Casierie

 

RESPINS

Nu îndeplinește condiția studiilor de specialitate și a vechimii în specialitatea funcției.

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 29.10.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 26.10.2018,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României

și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România