Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs, Serviciul Tehnico-Administrativ – 30.06.2017

De 30/06/2017Anunturi

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de șofer I   Serviciul Tehnico-Administrativ

 

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

1 CRANTEA MARIEAN Șofer I Serviciul Tehnico-Administrativ ADMIS
2 GICĂ STELIAN Șofer I Serviciul Tehnico-Administativ ADMIS
3 MARIN FLORIN Șofer I Serviciul Tehnico-Administativ ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  respectiv data de 03.07.2017, ora 15,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 30.06.2017,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (secțiunea anunturi)

Chiriță Nicoleta  – secretar al comisiei de concurs

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România