Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs, Compartimentul Secretariat- 30.06.2017

De 30/06/2017Anunturi

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de referent treapta IA în cadrul Compartimentului Secretariat

 

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

DUMINICĂ TINA – CARMEN Referent treapta IA Compartimentul Secretariat  

ADMIS

 

2 POPESCU DANIEL – CLAUDIU Referent treapta IA Compartimentul Secretariat  

ADMIS

 

3 POPESCU PETRUȚA Referent treapta IA Compartimentul Secretariat  

ADMIS

 

4 STAMATE DRAGOȘ – NICUȘOR Referent treapta IA Compartimentul Secretariat  

ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 03.07.2017, ora 15.30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 30.06.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România