Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs – 03.04.2017

De 03/04/2017Anunturi

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de economist gradul II în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

 

FRUNZĂ ELENA

Economist gr.II Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

ADMIS

 

 

2

ILIE-GOGA LOREDANA-ELENA Economist gr.II Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

ADMIS

 

3 POPESCU DANIELA Economist gr.II Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

ADMIS

 

4 RĂDUȚI IOAN-CLAUDIUS Economist gr.II Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

RESPINS

Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea funcției
 

5

TOMA ALEXANDRU-EDMOND Economist gr.II Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 04.04.2017, ora 15,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 Afișat astăzi, 03.04.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere  la concursul organizat pentru ocparea postului vacant de execuție de ȘOFER II – SERVICIUL TEHNICO – ADMINISTRATIV

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 CÎRNU GABRIEL-MARIUS ȘOFER II Serviciul Tehnico-Administrativ RESPINS Nu îndeplinește condiția de vechime în specialitatea funcției
2 CIOCOIU CORNEL-ADRIAN ȘOFER II Serviciul Tehnico-Administrativ ADMIS
3 DINA CONSTANTIN – CRISTIAN    ȘOFER II Serviciul Tehnico-Administrativ     ADMIS
4 MĂLĂESCU DANIEL    ȘOFER II Serviciul Tehnico-Administrativ     ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 04.04.2017, ora 15,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta  – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi, 03.04.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România