Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concurs – 18.04.2017

De 18/04/2017Anunturi

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muncitor calificat I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) la Serviciul Tehnico-Administrativ

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
1 BANU ION Muncitor I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații ) Serviciul Tehnico-Administrativ  

ADMIS

2 GEANTANA VALENTIN Muncitor I (lăcătuș mecanic de întreținere și reparații) Serviciul Tehnico-Administrativ  RESPINS Nu îndeplinește condiția privind vechimea  în specialitatea funcției

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 19.04.2017, ora 15,30.

 Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor – Chiriță Nicoleta, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi, 18.04.2017,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

Chiriță Nicoleta  – secretar al comisiei de concurs


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de economist gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie

Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului
 

1

ILIE-GOGA LOREDANA-ELENA Economist gr.I Comp. Financiar-Contabil și Casierie  

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de înscriere, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 19.04.2017, ora 15,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor – Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi, 18.04.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România