Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de restaurator gradul II (restaurare bunuri culturale din metal) la Secția Restaurare

De 04/08/2017Anunturi

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de restaurator gradul II (restaurare bunuri culturale din metal) la Secția Restaurare

             Având în vedere prevederile art.19 al.(2) și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor
1 MLADIN BOGDAN DUMITRU Restaurator gradul II Secția Restaurare ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv data de 07.08.2017, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 04.08.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea Anunțuri).

Chiriță Nicoleta  – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România