Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muzeograf debutant în cadrul Compartimentului de Istorie Modernă și Contemporană –Secția Istorie Medievală, Modernă și Contemporană

De 23/11/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 BARBU VICTOR Muzeograf debutant Compartimentul  de Istorie Modernă și Contemporană ADMIS
2 IBĂNESCU ALINA – CĂTĂLINA Muzeograf debutant Compartimentul  de Istorie Modernă și Contemporană ADMIS
3 LUPEȘ ADRIAN- EMANUEL Muzeograf debutant Compartimentul  de Istorie Modernă și Contemporană ADMIS
4 SANDU NICULINA DIANA Muzeograf debutant Compartimentul  de Istorie Modernă și Contemporană ADMIS
5 STAN ȚURCANU MARIA-NICOLETA Muzeograf debutant Compartimentul  de Istorie Modernă și Contemporană ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, respectiv data de 26.11.2018,  până la ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 23.11.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România