Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Documentarist principal în cadrul Compartimentului pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului – Secția Patrimoniu

De 23/11/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.19 al.(2)  și al art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției  dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Rezultatul selectării dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului de concurs
1 ARGEȘANU DORU-MIHAIL Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
2 BĂNCIULESCU ANTOANELLA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
3 COJOCARU IULIA-IOANA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
4 IBĂNESCU ALINA –CĂTĂLINA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
5 NISTOR FATME-RAMONA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
6 PETCU GABRIELA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
7 POPESCU RAMONA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS
8 TRICĂ ANA-MARIA Documentarist principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi

lucrătoare de la data afișării rezultatului selectării dosarelor de înscriere, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, respectiv data de 26.11.2018,  până la ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 23.11.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România