Rezultatele probelor scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante

De 20/06/2018Anunturi

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului   vacant  de execuție de  muzeograf gradul II   – Secția Muzeul Național Filatelic

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 DRAGNEA MIHAI Muzeograf gradul II Secția Muzeul Național Filatelic Proba nu a fost susținută deoarece candidatul nu a completat dosarul de concurs  cu originalul cazierului judiciar

 

Afișat astăzi: 20.06.2018,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunţuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

 

 

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului   vacant  de execuție de  supraveghetor muzeu   – Secția Patrimoniu – Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 ARTENI CORNELIU Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 7,33 RESPINS
2 CRIȘAN DAN – SIMION

 

Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 50,66 ADMIS
3 DIACONU FLORENTINA ANDREEA Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu ABSENT
4 MASGRAS ALEXANDRA Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 86,33 ADMIS
5 STOICA CLAUDIU Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu ABSENT
6 ȘTEFĂNESCU ROXANA MARIA Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 25,33 RESPINS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 21.06.2018, ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 22.06.2018, ora 11.30

Afișat astăzi: 20.06.2018,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunţuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

 

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de ECONOMIST GRADUL I – COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL ȘI CASIERIE

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 BUNESCU DANIELA Economist gr.I Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

37,67

 

RESPINS

2 POPA ANA-MARIA Economist gr.I Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

ABSENT

 

3 SCARLAT CĂTĂLIN-VALENTIN Economist gr.I Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

45,00

 

RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 21.06.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Deoarece nu s-a obținut punctajul minim necesar, de 50 de puncte, pentru a putea fi declarat admis, proba interviu  nu va avea loc.

Afișat astăzi, 20.06.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România