Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcției de Restaurator II – 11.08.2017

De 11/08/2017Anunturi

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului   vacant  de execuție de  RESTAURATOR  II  ( METALE  )    –  SECȚIA RESTAURARE

 

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 MLADIN BOGDAN DUMITRU Restaurator gradul II (metale) Secția Restaurare 96,33 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 11.08.2017, ora 14.45.

Contestațiile se depun în data de 11.08.2017 deoarece data de 14.08.2017, ziua în care se depun contestațiile după proba scrisă din desfășurătorul anunțului de concurs, este stabilită ca zi liberă prin H.G. nr. 512/2017.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 16.08.2017, ora 09.00.

 

Afișat astăzi: 11.08.2017,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (secțiunea anunturi)

 

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România