Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcției de referent treapta IA – 07.07.2017

De 07/07/2017Anunturi

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de REFERENT TREAPTA IA – COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

 

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 DUMINICĂ TINA – CARMEN Referent  treapta IA Compartimentul Secretariat 97,67 ADMIS
2 POPESCU DANIEL – CLAUDIU Referent  treapta IA Compartimentul Secretariat ABSENT
3 POPESCU PETRUȚA Referent  treapta IA Compartimentul Secretariat ABSENT
4 STAMATE DRAGOȘ -NICUȘOR Referent  treapta IA Compartimentul Secretariat 95,67 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 10.07.2017, ora 11.00

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 12.07.2017, ora 11.00.

 

Afișat astăzi, 07.07.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România