Rezultatele probei scrise la concursuri – 10.04.2017

De 10/04/2017Anunturi

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de ECONOMIST GRADUL II – COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL ȘI CASIERIE

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 FRUNZĂ ELENA Economist Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

ABSENT

 

2 ILIE – GOGA LOREDANA – ELENA Economist Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

ABSENT

 

3 POPESCU DANIELA Economist Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

0,00

 

RESPINS

4 TOMA ALEXANDRU – EDMOND Economist Comp.Financiar- Contabil și Casierie  

65,00

 

ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 11.04.2017, ora 12,30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 12.04.2017, ora 11.00.

Afișat astăzi, 10.04.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs


Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului   vacant  de execuție de  Șofer II – Serviciul Tehnico-Administrativ

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 CIOCOIU CORNEL – ADRIAN Șofer II Serviciul Tehnico-Administrativ 67 ADMIS
2 DINA CONSTANTIN- CRISTIAN Șofer II Serviciul Tehnico-Administrativ 92 ADMIS
3 MĂLĂESCU DANIEL Șofer II Serviciul Tehnico-Administrativ 63 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 11.04.2017, ora 12.30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 12.04.2017, ora 11.00.

Afișat astăzi: 10.04.2017,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România