Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muzeograf debutant – Secția de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană

De 06/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 BARBU VICTOR Muzeograf debutant Secția de Istorie  Medievală, Modernă și Contemporană 38,33 RESPINS
2 SANDU NICULINA- DIANA

 

Muzeograf debutant Secția de Istorie  Medievală, Modernă și Contemporană 73,67 ADMIS
3 STAN ȚURCANU MARIA-NICOLETA Muzeograf debutant Secția de Istorie  Medievală, Modernă și Contemporană 63,67 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv  data  de 07.12.2018, până la ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 10.12.2018, ora 10.30

Afișat astăzi: 06.12.2018,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România