Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Documentarist principal – Secția Patrimoniu – Compartimentul pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului

De 03/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 ARGEȘEANU DORU – MIHAIL Documentarist principal Secția Patrimoniu ABSENT
2 BĂNCIULESCU ANTOANELLA

 

Documentarist principal Secția Patrimoniu 52,33 ADMIS
3 COJOCARU IULIA-IOANA Documentarist principal Secția Patrimoniu 72 ADMIS
4 IBĂNESCU ALINA- IOANA Documentarist principal Secția Patrimoniu 43 RESPINS
5 NISTOROI FATME- RAMONA Documentarist principal Secția Patrimoniu 90,33 ADMIS
6 PETCU GABRIELA Documentarist principal Secția Patrimoniu ABSENT
7 POPESCU RAMONA Documentarist principal Secția Patrimoniu 68 ADMIS
8 TRICĂ ANA – MARIA Documentarist principal Secția Patrimoniu 94 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 04.12.2018, până la ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 05.12.2018, ora 10,00.

Afișat astăzi: 03.12.2018  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România