Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de curator debutant – Secția Muzeul Național Filatelic

De 02/11/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art. 30 al. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 BUTNĂRESCU ALEXANDRA-DIANA-ADELINNE CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 8,83 RESPINS
2 CRIȘAN DAN-SIMION CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 4,00 RESPINS
3 IONESCU MARIUS-ALEXANDRU CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 24,67 RESPINS
4 PETCU GABRIELA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 20,33 RESPINS
5 STAN-ȚURCANU MARIA-NICOLETA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 0,00 RESPINS
6 ȘEGĂRCEANU GHEORGHE CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ABSENT
7 VĂDUVA ISABELA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 11,50 RESPINS
8 VOICU ALEXANDRU-CRISTIAN CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 42,00 RESPINS
9 WU ANA-MARIA-LOREDANA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 31,50 RESPINS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 05.11.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Deoarece nu s-a obținut punctajul minim necesar, de 50 de puncte, pentru a putea fi declarat admis, proba interviu  nu va avea loc.

Afișat astăzi, 02.11.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România