Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de curator debutant – Secția Muzeul Național Filatelic

De 12/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art. 30 al. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 BONCIU ANA-MARIA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 27,00 RESPINS
2 COSTEA ALEXANDRA-ELENA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 35,00 RESPINS
3 CRIȘAN DAN-SIMION CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 40,33 RESPINS
4 DUMITRESCU NICOLAE CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic ABSENT
5 IOJĂ ERICA-VALENTINA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 76,00 ADMIS
6 STAN-ȚURCANU MARIA-NICOLETA CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 0,00 RESPINS
7 TURIANU TIBERIU-VIOREL CURATOR DEBUTANT Muzeul Național Filatelic 54,00 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 13.12.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul  va avea loc în data de 14.12.2018, ora.10.00.

 

Afișat astăzi, 12.12.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România