Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție Economist gradul I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie

De 16/08/2017Anunturi

Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție Economist gradul I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Postul vacant pentru care candidează Serviciul Punctajul interviului

Rezultatul interviului

1

BĂNESCU DANA-CRISTINA

Economist gr. I Comp. Financiar- Contabil și Casierie 95,00

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la interviu, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 17.08.2017, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretariatul instituției.

 

Afișat astăzi: 16.08.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România