Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Documentarist principal – Compartimentului pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului – Secția Patrimoniu 

De 05/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 BĂNCIULESCU ANTOANELLA

 

Documentarist principal Secția Patrimoniu ABSENT
2 COJOCARU IULIA-IOANA

 

Documentarist principal Secția Patrimoniu 93,33 ADMIS
3 NISTOROI FATME –RAMONA Documentarist principal Secția Patrimoniu 58,00 ADMIS
4 POPESCU RAMONA Documentarist principal Secția Patrimoniu ABSENT
5 TRICĂ ANA-MARIA Documentarist principal Secția Patrimoniu 100 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 06.12.2018, până la  ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 05.12.2018,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea anunțuri).

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs.

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România