Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție curator debutant – SECȚIA MUZEUL NAȚIONAL FILATELIC

De 06/11/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secția Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 VOICU ALEXANDRU-CRISTIAN Curator debutant Muzeul Național Filatelic 85,33 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la interviu, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 07.11.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 06.11.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România