Rezultatele interviului, 21.12.2016

De 21/12/2016Anunturi

Rezultatele  interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante  de execuție de  Supraveghetor muzeu – Secția Patrimoniu – Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

Având în vedere prevederile art.26 al.(4) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 GĂMAN NICOLAE Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 96,00 ADMIS
2 GIUBALCĂ FLORIN –COSMIN

 

Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu ABSENT
3 HALVAGIU ELISABETA Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 97,34 ADMIS
4 SAFTA DANIEL –MARIUS Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu ABSENT
5 VĂRĂȘTEANU RAMONA- NICOLETA Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu ABSENT

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 , respectiv data de 22.12.2016, ora 15.30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

 

Afișat astăzi: 21.12.2016,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (secțiunea anunturi)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România