Rezultatele interviului – 12.04.2017

De 12/04/2017Anunturi

Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție ECONOMIST GRADUL II – COMPARTIMENTUL FINANCIAR – CONTABIL ȘI CASIERIE

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Serviciul Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 TOMA ALEXANDRU – EDMOND Economist gr. II Comp. Financiar- Contabil și Casierie 100,00 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la interviu, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 13.04.2017, ora 12,30.
Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 12.04.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

Radu Daniela – secretar al comisiei de concurs


Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului   vacant  de execuție de  Șofer II  – Serviciul Tehnico-Administrativ

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 CIOCOIU CORNEL – ADRIAN Șofer II Serviciul Tehnico-Administrativ 87,67 ADMIS
2 DINA CONSTANTIN- CRISTIAN Șofer II Serviciul Tehnico-Administrativ 91,67 ADMIS
3 MĂLĂESCU DANIEL Șofer II Serviciul Tehnico-Administrativ 76,67 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 13.04.2017, ora 12.30.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 12.04.2017,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România