Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Cercetător științific gradul III – specializarea chimie organică, 28.08.2017

De 28/08/2017Anunturi

Rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Cercetător științific gradul III – specializarea chimie organică, 28.08.2017

 

În baza Raportului comisiei de concurs, Consiliul științific al M.N.I.R , întrunit în data de 25.08.2017, a validat rezultatele concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III – specializarea chimie organică și comunică rezultatele finale ale concursului, după cum urmează:

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului Punctaj acordat la criteriul 1 privind evaluarea activității profesionale, contribuția științifică – punctaj minim necesar 30 puncte Punctaj acordat la criteriul 2 privind activitatea de cercetare – dezvoltare muzeală – punctaj minim necesar 40 puncte Punctaj acordat la criteriul 3 – proba scrisă –punctaj minim necesar 80 de puncte Punctaj final al concursului

Mențiunea

1

CARȘOTE CRISTINA 634p 137p 100p 246,45p

ADMIS

 

Contestațiile se depun la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare astăzi 28.08.2017 până la ora 15.30.

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România