Rezultatele finale ale concursului, Serviciul Tehnico-Administrativ – 17.07.2017

De 17/07/2017Anunturi

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului  vacant  de execuție de  șofer I  la Serviciul Tehnico-Administrativ

 

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1  

MARIN FLORIN

 

 

ȘOFER I

 

SERVICIUL TEHNICO-

ADMINISTRATIV

 

60

 

 

90

 

75

 

ADMIS

2  

GICĂ STELIAN

 

 

ȘOFER I

 

SERVICIUL TEHNICO-

ADMINISTRATIV

 

54

 

80

 

67

 

RESPINS

 

 

Afișat astăzi: 17.07.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a insituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

 

 

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România