Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție economist gradul I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie

De 18/08/2017Anunturi

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție economist gradul I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie

Având în vedere prevederile art.30 al.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul interviului Punctaj final Rezultatul final
1 BĂNESCU DANA-CRISTINA Economist gradul I Comp. Financiar-Contabil 85,00 95,00 90,00

ADMIS

 

Afișat astăzi: 18.08.2017, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri).

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România