Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului  vacant  de execuție de  Supraveghetor muzeu  la Secția Patrimoniu

De 26/06/2018Anunturi

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului  vacant  de execuție de  Supraveghetor muzeu  la Secția Patrimoniu – Compartimentul  Supraveghere și Protecția Patrimoniului

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1)  și art. 34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1 MASGRAS ALEXANDRA Supraveghetor

Muzeu

Patrimoniu 86,33 91,00 88,66 ADMIS
2 CRIȘAN DAN-SIMION Supraveghetor

Muzeu

Patrimoniu 50,66 72,67 61,66 ADMIS

 

Afișat astăzi: 26.06.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România