Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Muzeograf debutant – Secția de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană

De 13/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1)  și art. 34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1 SANDU

NICULINA – DIANA

Muzeograf debutant Secția de Istorie, Medievală, Modernă și Contemporană 73,67 95,00 84,34 ADMIS
2 STAN ȚURCANU MARIA-NICOLETA Muzeograf debutant Secția de Istorie, Medievală, Modernă și Contemporană 63,67 91,67 77,67 RESPINS

 

 

Afișat astăzi: 13.12.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România