Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de Documentarist principal – Secția Patrimoniu – Compartimentul pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului:

De 07/12/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1)  și art. 34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1 TRICĂ ANA – MARIA  Documentarist  principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului 94,00 100,00 97,00 ADMIS
2 COJOCARU IULIA- IOANA Documentarist  principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului 72,00 93,33 82,67 ADMIS
3 NISTOROI FATME RAMONA Documentarist  principal Compartimentul  pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului 90,33 58,00 74,17

 

 ADMIS

 

 

Afișat astăzi: 07.12.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România