Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea postului  vacant  de execuție de Contabil treapta I A – Compartimentul  Financiar Contabil și Casierie

De 08/11/2018Anunturi

Având în vedere prevederile art.30 alin.(1)  și art. 34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1 CRISTEA DANIELA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie 82,33 100,00 91,17 ADMIS
2 BRAȘOVEANU ZOICA –CLAUDIA Contabil treapta IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie 77,67 100 88,84 ADMIS

Afișat astăzi: 08.11.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea – anunțuri)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România