Rezultatele examenului de promovare în grade/ trepte profesionale

De 23/05/2018Anunturi

Comisiile de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt.care candidează Secţia Punctaj acordat
1 LAZĂR RĂDUȘ-ALEXANDRU MUZEOGRAF GRADUL IA Secția de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă 93,67
2. SAMSON ANDRA MUZEOGRAF GRADUL IA Secția de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă 99,67
 3. DUCMAN GEORGIANA DESENATOR ARTISTIC

GRADUL IA

Secția Relații cu Publicul 93,67
4. MATEESCU SIMONA DESENATOR ARTISTIC

GRADUL IA

Secția Relații cu Publicul 88,00
5. ALECU SIMONA CONSERVATOR TREAPTA IA Secția Patrimoniu 88,33
6. STANCIU CRISTINA CONSERVATOR TREAPTA IA Secția Patrimoniu 95,00
7. SZUCS ȘTEFANIA CONSERVATOR TREAPTA IA Secția Patrimoniu 85,00
8. DUMITRU CONSTANTIN TREZORIER TREAPTA IA Secția Patrimoniu 81,67
9. DOZSA FRANCISC RESTAURATOR TREAPTA IA Secția Restaurare 100
10. DOBRE ALINA MIHAELA ECONOMIST SPECIALIST GRADUL IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie 100
11. DINU GHEBUȚĂ MARIA ECONOMIST SPECIALIST GRADUL IA Compartimentul Financiar Contabil și Casierie 100
12. MIHAI VIOLETA RODICA REFERENT DE SPECIALITATE GRADUL IA Compartimentul Achiziții Publice 100
13. NĂSTASE CONSTANTIN MUNCITOR CALIFICAT  II Serviciul Tehnico-Administrativ 91,67

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform punctului 8.4.2.3 – „Finalizarea examenului” din Procedura operațională 02.01.11 – Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 24.05.2018, ora 12,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

Afișat astăzi: 23.05.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

 

Chiriță Nicoleta- secretar al comisiilor de examinare

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România