Rezultatele examenului de promovare în grad profesional

De 30/10/2018Anunturi

Comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.crt Numele şi prenumele candidatului Funcţia pt.care candidează Secţia Punctaj acordat
1 SURDU LOREDANA-MIHAIELA MUZEOGRAF GRADUL II Secția Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric 70,00

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, conform punctului 8.4.2.3 – „Finalizarea examenului” din Procedura operațională 02.01.11 – Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Muzeul Național de Istorie a României, respectiv data de 31.10.2018, ora 11,00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Radu Daniela, referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare

 

Afișat astăzi: 30.10.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (Secțiunea Anunțuri)

Radu Daniela- secretar al comisiei de examinare

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România