Rezultatele contestațiilor depuse la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de curator debutant – Secția Muzeul Național Filatelic

De 05/11/2018Anunturi

 

Având în vedere prevederile art. 34 al. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise în urma contestației Rezultatul contestației

 

1 VOICU ALEXANDRU-CRISTIAN Curator debutant Muzeul Național Filatelic  

52,50

 

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de modul de soluționare a contestației se pot adresa instanței de contencios administrativ, conform art. 35 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Afișat astăzi, 05.11.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

Radu Daniela – secretar al comisiei de soluționare a contestației

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România