Rezultate interviu – supraveghetor muzeu, Secția Patrimoniu, Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

De 22/06/2018Anunturi

Rezultatele interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de supraveghetor muzeu, Secția Patrimoniu, Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

1 CRIȘAN DAN – SIMION

 

Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 72,67 ADMIS
2 MASGRAS ALEXANDRA

 

Supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu 91,00 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv data de 25.06.2018, ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Afișat astăzi: 22.06.2018, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituției www.mnir.ro (secțiunea Anunțuri).

 

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România