Rezultate finale concurs, Secția Patrimoniu – 23.12.2016

De 23/12/2016Anunturi

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea posturilor  vacante  de execuție de  Supraveghetor muzeu  la Secția Patrimoniu –Compartimentul  Supraveghere și Protecția Patrimoniului

Având în vedere prevederile art.34 alin.(3)  din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr.1027/2014, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctaj la proba scrisă Punctajul  interviului Punctaj final Rezultatul final

 

1 HALVAGIU ELISABETA Supraveghetor

Muzeu

Patrimoniu 98,67 97,34 98,01 ADMIS
2 GĂMAN NICOLAE Supraveghetor

Muzeu

Patrimoniu 96,67 96,00 96,34 ADMIS

 

Afișat astăzi: 23.12.2016, la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet  a instituției:  www.mnir.ro – (secțiunea –anunțuri)

 

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România