Muzeul Național de Istorie a României organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale

De 08/05/2018Anunturi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale pentru următoarele funcții:

–         1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Bizantin și Evul Mediu Românesc, secolele X-XIV) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         1 post de muzeograf gradul IA ( domeniul: Neo-eneolitic) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

 –        1 post de desenator artistic gradul IA în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul Organizarea de Expoziții și Evenimente Culturale, Publicații și Comunicare– prin transformarea postului de desenator artistic gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         1 post de desenator artistic gradul IA în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul– prin transformarea postului de desenator artistic gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;-      

–         1 post de trezorier treapta IA în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului– prin transformarea postului de trezorier treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         3 posturi de conservator treapta IA  în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul de Conservare a Patrimoniului– prin transformarea postului de conservator treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         1 post de restaurator treapta IA în cadrul Secției Restaurare – prin transformarea postului de restaurator treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         2 posturi de economist specialist gradul IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie – prin transformarea postului de economist gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         1 post de referent de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Achiziții Publice – prin transformarea postului de referent de specialitate gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României;

–         1 post de muncitor calificat II (fochist) în cadrul Serviciului Tehnico – Administrativ – prin transformarea postului de muncitor calificat III (fochist) din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2018 al Muzeului Național de Istorie a României.

 

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă pentru funcțiile de muzeograf gradul IA, desenator artistic gradul IA, trezorier treapta IA, conservator treapta IA, restaurator treapta IA, economist specialist gradul IA și referent de specialitate gradul I și într-o probă practică pentru funcția de muncitor calificat (Fochist) II și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 23.05.2018, ora 10,00

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA (domeniul : Imperiul Bizantin și Evul Mediu Românesc, secolele X – XIV) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă:

Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice (cu modificările și completările ulterioare);

HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

– Hotărârea Guvernului nr. 518 / 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2035/18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2071/2000 pentru instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice în România;

– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cu modificările și completările ulterioare);

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2392/2004 privind instituirea Standardelor şi procedurilor arheologice;

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2066/2007 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor de finanţare pentru şantierele arheologice finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor;

Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică (cu modificările și completările ulterioare);

Codul Deontologic al Arheologilor din România (adoptat de Comisia Națională de Arheologie în anul 2000).

 

Bibliografie de specialitate:

– Ion Barnea, Ștefan Ștefănescu, Din Istoria Dobrogei. Bizantini, Români și Bulgari la Dunărea de Jos, vol. III, București, 1971

– Gh. Ștefan, Ion Barnea, Maria Comșa, Eugen Comșa, Dinogeția, vol. I, București, 1967

– Petre Diaconu, Dumitru Valceanu, Păcuiul lui Soare, Cetatea bizantină, vol. I, 1972

– Petre Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiul lui Soare, Asezarea medievală (secolele XIII-XV), vol. II, București, 1977

-Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400-1400), București, 1976

– Oana Damian, Bizanțul la Dunărea de Jos (secolele VII-X), Brăila, 2015

– Slobodan  Ćurčić, Arhitecture in the Balkans, from Diocletian to Suleyman Magnificent, Yale University Press, 2010

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Imperiul Bizantin și Evul Mediu Românesc, secolele X-XIV).

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Neo-eneolitic) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă:

Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice (cu modificările și completările ulterioare);

HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

– Hotărârea Guvernului nr. 518 / 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2035/18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2071/2000 pentru instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice în România;

– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cu modificările și completările ulterioare);

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2392/2004 privind instituirea Standardelor şi procedurilor arheologice;

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2066/2007 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor de finanţare pentru şantierele arheologice finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor;

Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică (cu modificările și completările ulterioare);

Codul Deontologic al Arheologilor din România (adoptat de Comisia Națională de Arheologie în anul 2000).

 

Bibliografie de specialitate:

D. W. Bailey 2000, Balkan prehistory, Editura Routledge, London and New York.

S. Brehard, A. Bălășescu, 2012, What’s behind the tell phenomenon? An archaeozoological approach of Eneolithic sites in Romania, JAS, 39, p. 3167-3183.

V. Dumitrescu 1966, Gumelniţa. Sondajul stratigrafic din 1960, în Studii și cercetări de istorie veche 17, 1, p. 51-101.

T. Ignat 2018, Cultura Gumelnita pe Valea Mostistei, Editura MMB, Bucuresti.

V. Voinea 2005, Ceramica complexului cultural Gumelniţa – Karanovo VI. Fazele A1 şi A2, Editura Ex Ponto, Constanţa.

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Neo-eneolitic).

 

 

Bibliografia de examen pentru posturile de desenator artistic gradul IA în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul Organizarea de Expoziții și Evenimente Culturale, Publicații și Comunicare și Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul:

Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată)

– Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată)

– Daniel Spânu, Desenul în arheologie (https://www.academia.edu/4915137/Desenul_in_arheologie)

– dr. Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituţional, ed. Comunicare.ro, 2008

– Management muzeal și educație muzeală în România, Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam, 2010 (în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe din România)

 

Tematică:

Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice

–  Cunoașterea principiilor și tehnicilor desenului artistic

–  Cunoaşterea normelor şi practicilor de relaţii publice

–  Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic

– Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul educaţiei muzeale

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de trezorier treapta IA în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului:

–   Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modoficările și completările ulterioare;

– Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;

–  Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.

 

 

Bibliografia de examen pentru posturile de conservator treapta IA  în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul de Conservare a Patrimoniului:

-HG 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

-Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu modificările şi completările ulterioare.

-Legea 311/2003 legea muzeelor şi a colecţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

-Hotărârea 518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.

-HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

-Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte 2010-2011.

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de restaurator treapta IA în cadrul Secției Restaurare:

-Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893

-Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996

-Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970

-Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999

-Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.

-J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956

-Stambolov – The corrosion and conservation of antiquities and works of arts, Amsterdam, 1985

-Josef Riederer – Restaurer & Preserver, Goethe Institut

-William Mourey – Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998

-Volfovsky (coord.), La Conservation des Métaux, CNRS Editions, 2001

-Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare

-Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare

-Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

-Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare

-Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor

-Codul ICOM al eticii pentru muzee

 

Tematică:

-Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport de metal

-Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile

-Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice

-Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de economist specialist gradul IA în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie:

– Legea  nr.82/1991 a contabilitatii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinul MFP nr.2021/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005

– Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice

–  Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice , precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare

– Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa

– Ordinul nr.2861/2009 privind aproarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii

– Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare

– OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

– Ordinul MFP nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune

– Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

– HG nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

– Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de referent de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Achiziții Publice:

-LEGE 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

-HOTĂRÂRE 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Tematică:

-Cunoașterea legislației privind realizarea achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

-Cunoașterea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordlui-cadru.

 

 

Bibliografia de examen pentru postul de muncitor calificat II

(fochist) în cadrul Serviciului Tehnico – Administrativ:

-Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

-H.G. nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

Tematică:

-Clasificarea și autorizarea fochiștilor

-Părțile principale ale unui cazan

-Clasificarea cazanelor

-Exploatarea cazanelor

-Supravegherea cazanelor și organizarea sălii cazanelor

-Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului, aprinderea focului, pornirea cazanului, funcționarea cazanului, oprirea

-Obligațiile și responsabilitățile personalului de deservire – fochistul

 

Afișat astăzi, 08.05.2018

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România