Examen de promovare, Secția Muzeul Național Filatelic – 08.03.2017

De 08/03/2017Anunturi

 

Muzeul Naţional de Istorie a României organizează examen de promovare în  grad  profesional  pentru :

 • 1 post de muzeograf gradul II  la Secția Muzeul Național Filatelic

 

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de  23.03.2017, ora 11,00

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf  gradul II la Secția Muzeul Național Filatelic :

 

 1. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice , case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 2. Cristian Andrei Scăiceanu, Istoria mișcării filatelice din România, ed.Oscar Print, București 2011
 3. Marcel Dănescu. Filatelia de la A la Z, ed.Sport –turism , București 1987
 4. Constantin C.Minescu , Istoria Poștelor române. Originea,  desvoltarea și legislațiunea lor, București  1916

 

Legislație:

 

 1. Legea 311/2003 Legea muzeelor și colecțiilor publice ;
 2. Legea nr.182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil ;

 

Tematica de examen pentru postul de muzeograf  gradul II la secția Muzeul Național Filatelic:

 1. Cunoaşterea termenilor specifici filateliei;
 2. Instrumentele principale de evidență a patrimoniului;
 3. Cunoașterea evoluției instituției poștale din spațiul românesc;
 4. Identificarea celor mai importante colecții filatelice din România;
 5. Muzeele și colecțiile publice: clasificare, înființare și acreditare, finanțare și organizare;
 6. Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;

 

Afișat astăzi,

08.03.2017

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România