[sentence title=”Detalii tehnice asupra materialului prezentat” author=”dr. Christina Ştirbulescu, dr. Eugen S. Teodor”]

 

 

Pentru comentariile evenimentelor reprezentate pe scenele Columnei lui Traian s-a folosit lucrarea lui R. Vulpe, Columna lui Traian. Monument al etnogenezei românilor, Bucureşti, 1988.

S-a realizat o versiune prescurtată a acelor explicaţii, la care s-au adăugat unele observaţii şi emendări cu caracter personal. Textul prezentat publicului a beneficiat şi de o corectură de conţinut din partea dr. Lucia Marinescu.

Ilustraţia a fost preluată, cu mici excepţii, din lucrarea lui C. Cichorius, Die Reliefs der Traianssäule, Leipzig, 1900. Prezentarea materialului se face cu segmentarea propusă de Cihorius (notată cu cifre latine), chiar şi atunci când ea ar fi discutabilă (se face menţiunea în comentariu). Aceste departajări sunt numite, convenţional, „scene”.

Copia Columnei, care este accesibilă vizitatorului la Muzeul Naţional, are însă alte segmentări decât cele sugerate de Cihorius. Pentru a uşura vizitatorului orientarea în expoziţie, segmentele de copie sunt numerotate cu cifre arabe şi sigla MNIR (de forma MNIR 12, MNIR 101). Adesea segmentele de copie redau scene diferite din segmentarea standard propusă de Cihorius, motiv pentru care sunt subdivizate (de forma MNIR 11a, MNIR 11b) şi subordonate „scenelor”, fiind numite, cel mai adesea, „episoade”.

Pentru a uşura o vedere sinoptică asupra monumentului, inclusiv a corespondeţei dintre „scene” şi „episoade”, va fi afişat un tabel de corespondenţe (subtitlul următor).

Pentru puţinele scene care nu se regăseau în documentaţia existentă în muzeu, s-a procedat la refotografiere.

Materialul este grupat pe cinci titluri (mai jos), funcţie de tematica monumentului. În interiorul fiecărui grupaj se găsesc toate scenele subsumate, utilizând numerotarea standard (Cichorius), împreună cu o ilustraţie de ansamblu a scenei. Sub fiecare scenă se vor găsi una sau mai multe episoade (funcţie de complexitatea şi lungimea fiecărei scene în parte), cu comentarii de detaliu pentru fiecare imagine.

Toate comentariile de detaliu care vor fi adăugate (unei scene sau alteia) vor fi semnate de specialistul care le-a propus. Aceste comentarii vor fi însoţite de fotografii de detaliu.

Intenţia noastră este de a oferi aici o documentaţie cât mai bogată, urmând a introduce, într-o fază secundă de execuţie a proiectului, o parte din ilustraţia din cartea apărută în 2009, sub îngrijirea ARA – Dinu Antonescu, Columna lui Traian. Arhitectura de pe friza sculptată. Ilustraţia acestei cărţi s-a copiat – după fotografiile originale – şi prelucrat în vederea publicării în Muzeul Naţional de Istorie, care îşi păstrează drepturile asupra acestor imagini. Un motiv ar fi tocmai calitatea superioară a acestor reproduceri, urmând, acolo unde va fi necesar, comentariul de specialitate (arhitectură) a lui Dinu Antonescu.

Alte site-uri cu imagini ale Columnei lui Traian:

http://www.stoa.org/trajan/

http://www.rome-roma.net/impero-romano/colonna-traiana-1.html 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Roma/Rome/Trajans_Column/home.html

http://arachne.uni-koeln.de/drupal/?q=de/node/103

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Trajan%27s_Column_-_Cichorius_Plates 

(reproducerea planşelor lui Cihorius)