Anunț – Examen de promovare în grade/trepte profesionale

De 13/07/2017Anunturi

5212/13.07.2017

A N U N Ţ

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale pentru următoarele funcții:

–        1 post de muzeograf gradul IA în cadrul Compartimentului Informatică – prin ocuparea postului vacant de muzeograf gradul IA din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric/ Biroul Tezaurul Istoric – prin ocuparea postului vacant de muzeograf gradul IA din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și ceramica romană) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și practicile funerare din Provincia Dacia) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Istoria Țării Românești și a Moldovei în secolele XV – XVII, precum și informații asupra habitatului medieval rural și urban din cele două state în secolele menționate) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și mormintele de incinerație din Dacia romană) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Secolele IV – XII la Dunărea de Jos și sigilografie) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Moesia inferior în secolele II –IV și armata romană la Dunărea de Jos) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și caracteristicile economiei Daciei romane) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă – prin transformarea postului de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul IA în cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană/ Compartimentul de Istorie Modernă și Contemporană – prin ocuparea postului vacant de muzeograf gradul IA din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de restaurator gradul IA în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul Organizarea de Expoziții și Evenimente Culturale, Publicații și Comunicare – prin transformarea postului de restaurator gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de restaurator gradul IA în cadrul Secției Restaurare – prin ocuparea postului vacant de restaurator gradul IA din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de conservator gradul IA în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul de Conservare a Patrimoniului – prin transformarea postului de conservator gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul I în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric/ Compartimentul Centrul Național de Documentare în Domeniul Numismaticii Octavian Iliescuˮ – prin transformarea postului de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul I în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric/ Biroul Tezaurul Istoric – prin transformarea postului de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul I în cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană/ Compartimentul de Istorie Modernă și Contemporană – prin transformarea postului de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul I în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul Centrul Național de Cercetare, Documentare în domeniul Muzeologiei Radu Florescuˮ – prin transformarea postului de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muzeograf gradul I în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul pentru Evidență și Gestiunea Generală a Patrimoniului – prin transformarea postului de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare – prin transformarea postului de restaurator gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de analist ajutor treapta IA în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul pentru Evidență și Gestiunea Generală a Patrimoniului – prin transformarea postului de analist ajutor treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de trezorier treapta I în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului – prin transformarea postului de trezorier treapta II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României;

–        1 post de muncitor calificat II (instalator) în cadrul Serviciului Tehnico – Administrativ – prin transformarea postului de muncitor calificat III (instalator) din Statul de Funcții valabil de la data de 01.01.2017 al Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 28.07.2017, ora 10,00.

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA în cadrul Compartimentului Informatică:

 1. Caffo, R. (2014). Digital Cultural Heritage Projects: Opportunities and Future Challenges. Procedia Computer Science 38:12–17.
 2. Călin, M. et al. (2015). 3D Modeling for Digital Preservation of Romanian Heritage Monuments. Agriculture and Agricultural Science Procedia 6:421–428.
 3. Eide, O. (2008). Museum collections catalogues and archives online: A reference resource for professionals and a learning tool for the public. în: Museum and the Internet: Presenting Cultural Heritage Resources on-Line: Selected Papers from the International Summer Course in Bușteni, Romania, 20th-26th of September, 2004. Budapesta: Archaeolingua, pp. 35–52.
 4. Gheorghiu, D. și Ștefan, L. (2014). Patrimoniul imaterial și memoria digitală: recuperarea, stocarea și transmiterea tehnologiilor din trecut. în: Arheologia şi politicile de projetare a patrimoniului cultural în România: culegere de studii. Editura Arc, pp. 141–149.
 5. Hermon, S. (2008). 3D Modelling and virtual reality for the archaeological research and museum communication of cultural heritage. In: Museum and the Internet: Presenting Cultural Heritage Resources on-Line: Selected Papers from the International Summer Course in Bușteni, Romania, 20th-26th of September, 2004. Archaeolingua, pp. 57–72.
 6. Musteaţă, S. (2014). Arheologia şi politicile de projetare a patrimoniului cultural în România: culegere de studii. Chişinău: Ed. ARC.
 7. Niccolucci, F. (2008). How to Find and be Found on the Internet. în: Museum and the Internet: Presenting Cultural Heritage Resources on-Line: Selected Papers from the International Summer Course in Bușteni, Romania, 20th-26th of September, 2004. Budapesta: Archaeolingua, pp. 53–56.
 8. Buisseret, D. (2003). The Mapmaker’s Quest: Depicting New Worlds in Renaissance Europe. Oxford ; New York: Oxford University Press.
 9. Coman, M. (2015). Sub flamura Semilunii. Europa otomană în cartografia occidentală (secolele al XV-lea – al XVII-lea). în: Puterea cuvântului, a exemplului și a simbolului. Actele colocviului naţional din 29 octombrie 2015, Iaşi. Iaşi: Editura Universităţii Al. I. Cuza, pp. 173–196.
 10. Sutton, E.A. (2015). Capitalism and Cartography in the Dutch Golden Age. [Online]. Chicago & London: University of Chicago Press.
 11. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare
 12. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 14. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
 15. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 16. Ordonanța 43/2000 privind protecția Patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național

Tematică:

1.Cartografie istorică

2.Digitizarea și valorificarea resurselor cartografice ale muzeelor

3.Legislația patrimoniului cultural mobil

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric/ Biroul Tezaurul Istoric este:

 1. Dumitru Berciu, Arta traco-getică, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1969;
 2. Ștefan Burda, Tezaure de aur din România, Editura Meridiane, București, 1979;
 3. Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, București, Ed. Meridiane, 1967;
 4. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1994;
 5. Guy Ionescu, Manualul bijutierului, editura didactică și pedagogică, București, 1979;
 6. Susan La Niece, Gold, The British Museum Press, 2009;
 7. Doina Leahu, Alexandru Arbunescu, Rodica Oanță-Marghitu, Luminița Dumitriu, Raluca Mălăncioiu, Tezaurul, Ed. Age-Art, București, 2009;
 8. Philippa Merriman, Silver, The British Museum Press, 2009;
 9. Harold Newman, An illustrated Dictionary of Silverware, Thames&Hudson, 2000;
 10. Harold Newman, An illustrated Dictionary of Jewerly, Thames&Hudson, 2000;
 11. Corina Nicolescu, Muzeografie generală, Ed. Didactică și Pedagogică, 1979;
 12. Alexandru Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa, în Opere IV, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România (ed. M. Babeș), 1976;
 13. Dorin Popescu, Prelucrarea aurului în Transilvania înaintea de cucerirea romană, Materiale și cercetări arheologice 2, 1956, p.196-250;
 14. Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în Țările Române, București, Ed. Meridiane, 1970;
 15. Ioan Rațiu (Ratz), Tehnica și arta ceasornicarilor, giuvaergiilor, gravorilor și opticienilor, Cluj, Institutul de literatură și tipografie „Minervaˮ, 1938;
 16. Victor Simion, Capodobere ale artei metalelor prețioase din România (Masterpieces of the precious metalwork art in Romania), Editura Tehnică, București, 1997;
 17. Maria Luisa Vitobello, Thilo Rehren, A quest for Authenticity. Authentication methodologies for metal artefacts based on material composition and manufacturing techniques, Institute for Archaeo-Metallurgical Studies (IAMS), UCL Institute of Archaeology, 2009;
 18. Aurul și argintul antic al României, ed. Rodica Oanță-Marghitu, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2013;
 19. Gli ori antichi della Romania – Prima e dopo Traiano, ed. Ernest Oberländer-Târnoveanu și Lucrezia Ungaro, Silvana Editoriale, Milano, 2010;
 20. Studii asupra tezaurului restituit de URSS, Institutul de Istoria Artei, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1958;
 21. Theophilius Presbyter, De diversis artibus, cartea a treia (indiferent de ediție)
 22. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor mobile clasate;
 24. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 25. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 26. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
 27. Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (B.Of. nr. 63/15 iul.1978);
 28. Ordonanța de urgență nr. 190 din 09/11/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare;
 29. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare;
 30. Codul etic al Comitetului Internațional al Muzeelor (ICOM)

Tematică:

1.Colecția expoziției Tezaur Istoric

2.Metalele prețioase și pietrele ornamentale de-a lungul istoriei

3.Tehnici de prelucrare a metalelor prețioase și a pietrelor ornamentale

4.Legislația patrimoniului cultural mobil

5.Protejarea și conservarea patrimoniului muzeal

6.Legislația metalelor și pietrelor prețioase

 

Bibliografia generală de examen pentru cele 7 posturi de muzeograf gradul IA din cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992;

– Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice (cu modificările și completările ulterioare);

HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

– Hotărârea Guvernului nr. 518 / 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2035/18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil;

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2071/2000 pentru instituirea Regulamentului de organizare a săpăturilor arheologice în România;

– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (cu modificările și completările ulterioare);

Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2392/2004 privind instituirea Standardelor şi procedurilor arheologice;

– Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2066/2007 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor de finanţare pentru şantierele arheologice finanţate din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor;

Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică (cu modificările și completările ulterioare);

Codul Deontologic al Arheologilor din România (adoptat de Comisia Națională de Arheologie în anul 2000).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și ceramica romană) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

 F. Marcu, O. Țentea, Ceramica lucrată cu mâna din castrul roman de la Gilău, în Acta Musei Porolissensis 21/1997, p. 235-268.

C. C. Petolescu, Dacia și Imperiul Roman, București 2000.

C. C. Petolescu,  Dacia: un mileniu de istorie, București 2010.

I. Piso, Fasti Provinciae Daciae, Bonn 1993.

Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova 1976.

V. Rusu-Bolindeț, Ceramica romană de la Napoca. Contribuții la studiul ceramicii din Dacia romană, Cluj-Napoca, 2007.

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II-III și ceramica romană).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și practicile funerare din Provincia Dacia) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este: 

M. Bărbulescu (coordonator), Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca 2003.

C. C. Petolescu, Dacial și Imperiul Roman, București 2000.

C. C. Petolescu,  Dacia: un mileniu de istorie, București 2010.

I. Piso, Fasti Provinciae Daciae, Bonn 1993.

Gh. Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova 1980.

D. Protase, Riturile funerare la daci și daco-romani, București 1971.

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II-III și practicile funerare din Provincia Dacia).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Istoria Țării Românești și a Moldovei în secolele XV – XVII, precum și informații asupra habitatului medieval rural și urban din cele două state în secolele menționate) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

L. Chițescu et alii, Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița, în CAMNI 3, 1979, p. 199-246.

L. Chițescu et alii, Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița, în CAMNI 4, 1981, p. 120-143.

N. Constantinescu, Curtea de Argeș (1200-1400). Asupra începuturilor Țării Românești, București 1984.

E. Neamțu, V. Neamțu, S. Cheptea, Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII, I, Cercetările arheologice din anii 1967-1976, Iași 1980.

E. Neamțu, V. Neamțu, S. Cheptea, Orașul medieval Baia în secolele XIV-XVII, II, Cercetările arheologice din anii 1977-1980, Iași 1984.

E. Țânțăreanu, Habitat medieval în sud-vestul Munteniei în sec. XIV-XVII. Temeiuri istorice și arheologice, București 2010.

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Istoria Țării Românești și a Moldovei în secolele XV-XVII, precum și informații asupra habitatului medieval rural și urban din cele două state în secolele menționate).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II – III și mormintele de incinerație din Dacia romană) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

M. Bărbulescu (coordonator), Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a Daciei romane, Cluj-Napoca 2003.

P. Damian (coord.), Alburnus Maior, vol. I, București 2003.

Á. Găzdac-Alföldy, Fundkombination der Artefakte in Gräbern in Dakien, mit besonderen Hinblick auf die Münzen. Vergleichende Untersuchung Alburnus Major, Obreja, Soporu de Câmpie, în C. Cosma (ed.), Funerrary offerinfs and votive deposition in Europe`s 1st millenium A. D.: cultural artefacts and local identities, Cluj-Napoca 2007, p. 9-19.

M. Simion, V. Apostol, D. Vleja, Monumentul funerar circular, în Alburnus Major II, București 2004.

M. Simion, P. Damian, Funerary Practices in the Necropolises belonging to the Ancient Communities of Roman Period at Alburnus Maior, în Acta Terrae Septemcastrensis VI, 1, 2007, p. 141-154.

P. Damian (coord.), Alburnus Maior, vol. III/1. Necropola romană de incinerație de la Tăul Corna, București, 2008 .

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II-III și mormintele de incinerație din Dacia romană).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Secolele IV – XII la Dunărea de Jos și sigilografie) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

Al. Barnea, Sigilii și inscripții din Dobrogea (secolele IV-VII), în SCIVA 37, 1-2, 1986, p. 134-140.

I. Barnea, Sigilii bizantine inedite din colecția MIRSR, în Studii și Cercetări de Numismatică VIII, 1984, p. 95-104.

I. Barnea, Regiunea Dunării de Jos în lumina sigiliilor bizantine, în CN 2-3 (35-36), 1997, p. 293-307.

O. Damian, Bizanțul la Dunărea de Jos (secolele VII-X), Brăila 2015.

Gr. Florescu, R. Florescu, D. Diaconu, Capidava, I, București 1958.

Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comșa, E. Comșa, Dinogeţia. I. Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa-Garvăn, București 1967.

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Secolele IV-XII la Dunărea de Jos și sigilografie).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA (domeniul: Imperiul Roman și Provincia Moesia inferior în secolele II – VI și armata romană la Dunărea de Jos) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

I. Bogdan-Cătăniciu, Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman, sec. I-III p.Chr., Alexandria 1997.

G. Florescu et alii, Capidava, Bucureşti 1958.

F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, București 2010.

I. C. Opriș, Fortificarea limesului dobrogean de la Dunărea de Jos în preajma războaielor daco-romane, în E. S. Teodor, O. Țentea (eds.), Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei., București, 2006, p. 237-248.

Sarnowski, T. 2006. Ti. Plautius Silvanus, Tauric Chersonesos and Classis Moesica, Dacia, N.S. L, p. 85-92.

O. Țentea, Despre frontiera Dunării de Jos în timpul Principatului, Cercetări Arheologice (Muzeul Național de Istorie) XX, 2013, p. 143-154.

 

Tematică:

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Imperiul Roman și Provincia Moesia Inferior în secolele II-VI și armata romană la Dunărea de Jos).

 

Bibliografia de specialitate pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA(domeniul: Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II –III și caracteristicile economiei Daciei romane) în cadrul Secției de Arheologie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă/ Compartimentul de Arheologie Preventivă este:

R. Ardevan, Le collège des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa, în Acta Musei Napocensis 15, 1971, p. 167-172.

– D. Benea, Integrarea Provinciei Dacia în sistemul economic al Imperiului Roman, în Ephemeris Napocensis 12, 2002, p. 99-111.

C. C. Petolescu, Dacia și Imperiul Roman, București 2000.

C. C. Petolescu,  Dacia: un mileniu de istorie, București 2010.

I. Piso, Fasti Provinciae Daciae, Bonn 1993.

– V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării și carierele de piatră în Dacia romană, Cluj-Napoca 1996.

 

Tematică

Candidatul trebuie să cunoască legislația de profil (arheologică, patrimoniu colecții și muzee publice) și literatură generală de specialitate (Imperiul Roman și Provincia Dacia în secolele II-III și caracteristicile economiei romane Daciei romane).

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul IA în cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană/ Compartimentul de Istorie Modernă și Contemporană este:

 1. Analele Sighet – Anul 1946 – Începutul sfârşitului, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996
 2. Analele Sighet – Anul 1946 – Scrisori şi alte texte, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997
 3. Analele Sighet – Anul 1947 – Căderea cortinei, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997
 4. Analele Sighet – Anul 1948 – Instituţionalizarea comunismului, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998
 5. Analele Sighet – Anul 1949 – 1953 – Mecanismele terorii, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999
 6. Analele Sighet – Anii 1954 – 1960. Fluxurile şi refluxurile stalinismului, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2000
 7. Analele Sighet – 1961. 1972. Ţările Europei de Est între speranţele reformei şi realitatea stagnării, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2001
 8. Analele Sighet – Anii 1973-1989 – Cronica unui sfârşit de sistem, Ed. Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2003
 9. Adam Burakowski, Geniul Carpaților, Editura Polirom, Iași, 2016
 10.  I. Oberländer-Târnoveanu, Museum and the Internet. Presenting Cultural Heritage Resources On-line, Budapesta, Ed. Archaeolingua, 2008
 11. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare
 12. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare
 13. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 14. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
 15. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

Tematică:

– Cunoașterea istoriei contemporane a României

– Cunoașterea noțiunilor de bază în domeniul muzeografiei

– Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile

– Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de restaurator gradul IA în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul Organizarea de Expoziții și Evenimente Culturale, Publicații și Comunicare este:

– HG 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

– Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată)

– Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată)

– Michael Freeman, Manual de fotografie digitală, Ed. Litera, 2011

– Jacobus G. Ferwerda, The World Of 3-D: A Practical Guide To Stereo Photography, Ed. 3-D Production (2003)

 

Tematică:

Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice

– Cunoașterea legislației privind normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

– Cunoașterea generală a patrimoniului MNIR

– Cunoașterea noțiunilor teoretice și a tehnicilor de realizare a materialelor foto-video

– Cunoașterea tehnicilor de procesare digitală a imaginilor foto-video

– Cunoașterea noțiunilor teoretice și a tehnicilor de realizare a imaginilor stereoscopice (3D)

– Cunoașterea tehnicilor de montaj video

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de restaurator gradul IA în cadrul Secției Restaurare este:

 1. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893;
 2. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996;
 3. M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970;
 4. A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999;
 5. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979;
 6. H. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956;
 7. T. Stambolov – The corrosion and conservation of antiquites and works of arts, Amsterdam, 1985;
 8. Josef Riederer – Restaurer&Preserver, Goethe Institut;
 9. William Mourey – Conservarea antichităților metalice de la săpătură la muzeu, traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998;
 10. C. Volfovsky (coord), La Conservation des Métaux, CNRS Editions, 2001;
 11. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 12. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în 2008, cu modificările ulterioare
 13. Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 14. Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare
 15. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor
 16. Codul ICOM al eticii pentru muzee.

Tematică:

 1. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport de metal
 2. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 3. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 4. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

  

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de conservator gradul IA în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul de Conservare a Patrimoniului este:

 1. HG 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 2. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 311/2003 legea muzeelor şi a colecţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Hotărârea 518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.
 5. HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 6. Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte 2010-2011.

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric/ Compartimentul Centrul Național de Documentare în Domeniul Numismaticii Octavian Iliescuˮ este:

 1. G. Buzdugan, O. Luchian, C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, Ed. Sport Turism, 1977.

2. D. Cernovodeanu, Ştiinţa şi Arta herlaldică în România, Bucureşti, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1977.

3. P. Spuford, Money and Its Use in Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1988

4. N. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. I. Bibliografie şi documente, „Analele Academiei Române – Memoriile Secţiunii Istorice”, 32 (1909-1910), p. 450-567

5. Ph. Grierson, Monnaies du Moyen Age, Fribourg, Switzerland: Office du Livre, 1976.

6. Cercetări Numismatice, I-XVII, Bucureşti, 1978-2012.

7. I. Oberländer-Târnoveanu, Museum and the Internet. Presentig Cultural Heritage Resources On-line, Budapesta, Ed. Archaeolingua, 2008.

8. O. Iliescu, Monetele lui Mircea cel Bătrân, Brăilă, Ed. Istros, 2008.

9. O. Iliescu, Cu privire la realizarea unui corpus de monede feudale românești, în „Studii și materiale de Istorie Medie”, I, 1956, 285-323.

10. C. Știrbu, Effigies conventionnelles et effigies-portrait dans l’art monétaire de Valachie et de Moldavie du XVIe au XVIIIe siècle, în „La numismatique, sourde de l’histoire de l’art et de l’histoire des ideées”, București, 1981, pp. 75-87.

11. XXX, 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, București, Ed. Enciclopedică, 1997.

12. C. Secășanu, Numismatica Medievală și Modernă, București, ed. Cartea Românească, 1942.

13. Corina Nicolescu, Muzeografie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1979.

14. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994.

15. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare

16. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

17. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil

18. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile

19. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

20. Ordonanța 43/2000 privind protecția Patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național

 

Tematică:

 1. Circulație monetară în Țările Române.
 2. Valorificarea pentru public a colecțiilor numismatice ale muzeelor.
 3. Legislația patrimoniului cultural mobil.

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaurul Istoric/ Biroul Tezaurul Istoric este:

 1. Dumitru Berciu, Arta traco-getică, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, 1969;
 2. Ștefan Burda, Tezaure de aur din România, Editura Meridiane, București, 1979;
 3. Ecaterina Dunăreanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, București, Ed. Meridiane, 1967;
 4. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, București, 1994;
 5. Guy Ionescu, Manualul bijutierului, editura didactică și pedagogică, București, 1979;
 6. Susan La Niece, Gold, The British Museum Press, 2009;
 7. Doina Leahu, Alexandru Arbunescu, Rodica Oanță-Marghitu, Luminița Dumitriu, Raluca Mălăncioiu, Tezaurul, Ed. Age-Art, București, 2009;
 8. Philippa Merriman, Silver, The British Museum Press, 2009;
 9. Harold Newman, An illustrated Dictionary of Silverware, Thames&Hudson, 2000;
 10. Harold Newman, An illustrated Dictionary of Jewerly, Thames&Hudson, 2000;
 11. Corina Nicolescu, Muzeografie generală, Ed. Didactică și Pedagogică, 1979;
 12. Alexandru Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa, în Opere IV, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România (ed. M. Babeș), 1976;
 13. Dorin Popescu, Prelucrarea aurului în Transilvania înaintea de cucerirea romană, Materiale și cercetări arheologice 2, 1956, p.196-250;
 14. Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în Țările Române, București, Ed. Meridiane, 1970;
 15. Ioan Rațiu (Ratz), Tehnica și arta ceasornicarilor, giuvaergiilor, gravorilor și opticienilor, Cluj, Institutul de literatură și tipografie „Minervaˮ, 1938;
 1. Victor Simion, Capodobere ale artei metalelor prețioase din România (Masterpieces of the precious metalwork art in Romania), Editura Tehnică, București, 1997;
 2. Maria Luisa Vitobello, Thilo Rehren, A quest for Authenticity. Authentication methodologies for metal artefacts based on material composition and manufacturing techniques, Institute for Archaeo-Metallurgical Studies (IAMS), UCL Institute of Archaeology, 2009;
 3. Aurul și argintul antic al României, ed. Rodica Oanță-Marghitu, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2013;
 4. Gli ori antichi della Romania – Prima e dopo Traiano, ed. Ernest Oberländer-Târnoveanu și Lucrezia Ungaro, Silvana Editoriale, Milano, 2010;
 5. Studii asupra tezaurului restituit de URSS, Institutul de Istoria Artei, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1958;
 6. Theophilius Presbyter, De diversis artibus, cartea a treia (indiferent de ediție)
 7. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor mobile clasate;
 9. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 11. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
 12. Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (B.Of. nr. 63/15 iul.1978);
 13. Ordonanța de urgență nr. 190 din 09/11/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Codul etic al Comitetului Internațional al Muzeelor (ICOM)

 

Tematică:

1.Colecția expoziției Tezaur Istoric

2.Metalele prețioase și pietrele ornamentale de-a lungul istoriei

3.Tehnici de prelucrare a metalelor prețioase și a pietrelor ornamentale

4.Legislația patrimoniului cultural mobil

5.Protejarea și conservarea patrimoniului muzeal

6.Legislația metalelor și pietrelor prețioase

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției de Istorie Medievală, Modernă și Contemporană/ Compartimentul de Istorie Modernă și Contemporană este:

 1. I. Oberländer-Târnoveanu, Museum and the Internet. Presenting Cultural Heritage Resources On-line, Budapesta, Ed. Archaeolingua, 2008.
 2. A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2010.
 3. Corina Nicolescu, Muzeografie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1979.
 4. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994.
 5. Caffo, R., Digital Cultural Heritage Projects: Opportunities and Future Challenges. Procedia Computer Science 38:12–17 (2014).
 6. Dragoş Gheorghiu, Livia Ştefan, „Patrimoniu imaterial și memorie digitală: recuperarea stocarea și transmiterea tehnologiilor din trecut” în Musteaţă, S. (2014). Arheologia şi politicile de projetare a patrimoniului cultural în România: culegere de studii. Chişinău: Ed. ARC, pp. 141–149.
 7. Eide, O. (2008). Museum collections catalogues and archives online: A reference resource for professionals and a learning tool for the public. In: Museum and the Internet: Presenting Cultural Heritage Resources on-Line: Selected Papers from the International Summer Course in Bușteni, Romania, 20th-26th of September, 2004. Budapesta: Archaeolingua, pp. 35–52.
 8. Niccolucci, F. (2008). How to Find and be Found on the Internet. In: Museum and the Internet: Presenting Cultural Heritage Resources on-Line: Selected Papers from the International Summer Course in Bușteni, Romania, 20th-26th of September, 2004. Budapesta: Archaeolingua, pp. 53–56.
 9. Alexandru-Leonard Pop, Câteva aspecte poștalo-filatelice ale României la 1932, în Buletin științific, Fascicula Filologie, seria A, Vol. XXIV, 2015, pp. 365-392.
 10. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare
 11. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 13. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
 14. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

Tematică:

1.Cunoașterea noțiunilor de bază în domeniul muzeografiei

2.Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile

3.Cunoaște prevederile generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției Relații cu Publicul/ Compartimentul Centrul Național de Cercetare, Documentare în domeniul Muzeologiei Radu Florescuˮ este:

Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată)

– Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată)

– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001

– Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Manual de management muzeal şi educaţie muzeală, 2010

– Alexandra Zbuchea, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, ed. Universitară, Bucureşti, 2008

– Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu focus: cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor, Colias, Bucureşti, 2008

– Alexandra Zbuchea, Marketingul muzeal pentru nonmarketeri, ed. Tritonic, Bucureşti,2014

– dr. Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituţional, ed. Comunicare.ro, 2008

 

Tematică:

Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice

– Cunoaşterea normelor şi practicilor de relaţii publice

– Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic

– Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul muzeologiei şi educaţiei muzeale

– Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul marketingului cultural

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul pentru Evidență și Gestiunea Generală a Patrimoniului este:

 1. HG 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 2. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 311/2003 legea muzeelor şi a colecţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Hotărârea 518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.
 5. HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 6. Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte 2010-2011.

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare:

 1. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893;
 2. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996;
 3. Bucșa Livia, Octavia Zeleniuc, Fizica și mecanica lemnului, note de curs, 2012;
 4. Ghelmeziu, N.G., Suciu N.P. Identificarea lemnului, Editura tehnică, București, 1959;
 5. Ionescu Constantin Ștefan, Restaurarea mobilierului, note de curs, Sibiu, 2013;
 6. M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970;
 7. A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999;
 8. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979;
 9. H. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956;
 10. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare;
 11. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare;
 12. Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 13. Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare;
 14. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor;
 15. Codul ICOM al eticii pentru muzee.

 

Tematică:

 1. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport de lemn
 2. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 3. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 4. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de analist ajutor treapta IA în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul pentru Evidență și Gestiunea Generală a Patrimoniului este:

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;

–  Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de trezorier treapta I în cadrul Secției Patrimoniu/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului este:

– Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;

–  Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.

 

 

Bibliografia pentru examenul de promovare pe postul de muncitor calificat II (instalator) în cadrul Serviciului Tehnico – Administrativ este:

 1. Legea securității și sănătățiii în muncă (nr.3191/2006) și normele metodologice de aplicare a legii nr.3191/2006
 2. Normativ privind exploatarea instalațiilor sanitare I9/1-96 aprobat de MLPTL cu Ordinul nr.86/N-05..121996.
 3. Fisa postului instalator
 4. Agenda instalatorului de apă şi canal – Aurel Simonetti, Ed. Tehnică, Bucureşti 1984;
 5. Cartea instalatorului de încălzire centrală – Ed. Tehnică, Bucureşti 1985;
 6. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii tehnico-sanitare şi de încălzire. – Ministerul muncii şi solidarităţii sociale, 2002
 7. Instalaţii tehnico-sanitare – Ştefan Vintilă, Gheorghe Constantinescu – Ed. Didactica si Pedagogică, 1979;
 8. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare I 9/1994, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 17/N/1995;
 9. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare I 9/1/1996, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 86/N/1996;
 10. Manualul de instalații. Instalații sanitare. Editura ARTECNO, Bucuresti, 2002. (Internet http://ctconstructii.ro).
 11. Instalatii interioare de alimentare cu apă. (Internet ww.class12h.wikispaces. com/instalatii sau www.scribd.com/doc/23584082/instalatii-de _alimentare_cu_apa).
 12. Suport curs instalator (Internet www.conestiasi.ro/cursuri/instalator.pdf).
 13. H. G. 1146/2006 privind ceriţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

 

Tematică:

 1.  Folosirea instrumentelor de măsură şi control;
 2. Semne convenţionale în instalaţii sanitare.
 3. Îmbinări la conducte instalaţii de alimentare cu apă .
 4. Ţevi şi fitinguri din PVC neplastifiat.
 5. Fitinguri.
 6. Date de bază, unităţi de măsură în instalaţii sanitare/termice.
 7. Instalatii de alimentare cu apă.
 8. Instalatii interioare pentru distribuția apei reci.
 9. Instalatii de distributie a apei calde de consum.
 10. Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor și a utilajelor folosite în instalațiile sanitare.
 11. Stații de hidrofor. Exploatare si intretinere.
 12. Aparate de masurare a debitelor, presiunii si temperaturii.
 13. Instalaţii de alimentare cu apă. Instalaţii de canalizare

 

 

Afișat astăzi, 13.07.2017

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România